Prawo rodzinne

  • sprawy rozwodowe,

  • sprawy o separację,

  • sprawy o alimenty,

  • sprawy o podział majątku wspólnego,

  • ustalanie ojcostwa.