Prawo pracy

  • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, zakazie konkurencji, itp.,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami pracy,
  • prowadzenie spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, itd.,
  • dochodzenie odszkodowań w sprawach związanych z prawem pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.