Prawo administracyjne

  • reprezentowanie klientów przez sądami administracyjnymi oraz organami administracji Państwowej,
  • odwoływanie się od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.