Prawo budowlane i nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w prawie budowlanym i obsłudze prawnej podmiotów z branży budowlanej, w tym firm deweloperskich, inwestorskich i wykonawczych.

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym przy realizacji projektów budowy osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, centrów handlowych i komercyjnych polegała na zabezpieczaniu prawnym inwestycji, sporządzaniu umów z usługodawcami, dostawcami i wykonawcami, pomocy w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, zastępstwie prawnym w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz sądowych, udziale w rokowaniach i rozmowach pojednawczych.

Pomoc prawna była świadczona również na rzecz spółek publicznych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Doświadczenie obejmuje bogatą praktykę w zakresie stosowania prawa budowlanego, prawa administracyjnego, gospodarki nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, co pozwala na znajdowanie skutecznych rozwiązań prawnych w nietypowych stanach fatycznych. Kwalifikacje zawodowe jednocześnie umożliwiają udzielanie fachowej pomocy przy rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień prawnych obejmujących kwestie prawnogruntowe, obrotu nieruchomościami, podziału i scalenia działek, zmiany przeznaczenia nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, projektowania, ubiegania się o pozwolenie na budowę, decyzje środowiskowe, a następnie pozwolenie na użytkowanie obiektu wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego.