Oferta

 
Naszą ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorców, ale także do Klientów indywidualnych. Usługi świadczymy zarówno w ramach jednostkowych zleceń jak i umów o stałą obsługę prawną, w oparciu o wynegocjowane i przystępne stawki wynagrodzenia liczonego:
 
1) jako ryczałt miesięczny,
2) za godzinę pracy,
3) za daną sprawę - do czasu jej zakończenia lub za jej prowadzenie w z góry umówionym okresie czasu.

Na rzecz naszych Klientów realizujemy zadania takie jak:

  • doradztwo bieżące i strategiczne,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • przygotowywanie i opiniowanie statutów, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych,
  • prowadzenie korespondencji przedprocesowej i procesowej,
  • windykację należności,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • negocjowanie treści kontraktów handlowych pod kątem należytego zabezpieczenia interesów klientów,
  • obsługa prawna podczas posiedzeń organów osób prawnych.

Umów wizytę