Prawo cywilne

  • opracowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie analiz i opinii prawnych,
  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
  • windykacja należności,
  • kompleksowe doradztwo prawne w omawianym zakresie,
  • windykacja należności,
  • prowadzenie postępowań spadkowych.